Top

فروش خط تلفن

 
الف– شرایط قانونی متقاضی تلفن ثابت:
• سن متقاضی در زمان درخواست تلفن می بایست ۱۸ سال تمام باشد. در صورت ارائه گواهی حکم رشد از دادگاه ، درخواست تلفن قبل از ۱۸ سالگی نیز بلامانع است. 
• درخواست تلفن برای اشخاص صغیر، مجنون و سفیه توسط قائم مقام قانونی آنان (ولی یا قیم ) امکان پذیر است. 
• درخواست تلفن توسط وکیل با وکالتنامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی یا سایر مراجع ذیصلاح که مفاد آن ناظر به انجام امور موکل باشد (وکالت کاری ) بلامانع است. 
• اتباع و مهاجرین خارجی در صورت دارا بودن کارت هویت صادره از استانداری محل سکونت و پروانه اقامت که از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی صادر شده و اعتبار آن به اتمام نرسیده باشد، می توانند تقاضای تلفن نمایند. 
• تقاضای تلفن به صورت مشاع ممنوع و پذیرفته نخواهد بود.

 

ب– مدارک لازم جهت ارائه به کارشناس نصب هنگام دایر نمودن تلفن:
• اشخاص حقیقی 
- اصل و کپی کارت ملی
• اشخاص حقوقی 
- اصل نامه ی معرفی نامه ی شرکت 
- آگهی ثبت شرکت 
- آخرین تغییرات اساسنامه ی شرکت
• اتباع خارجی 
- اصل و کپی گذرنامه 
- پروانه کار 
- مجوز اقامت
 
ج– شرایط واگذاری تلفن ثابت:
• تقاضای تلفن به هر تعداد و برای یک یا چند واحد بلامانع است اما نصب و دائری بیش از یک شماره تلفن در یک واحد مسکونی یا تجاری بر اساس نیاز و موافقت شرکت مخابرات و وجود امکانات فنی امکان پذیر خواهد بود. 
• در صورتیکه نشانی محل نصب متقاضی خارج از مرز تلفنی قرار گرفته باشد ، نصب و برقراری تلفن آن در صورت وجود امکانات فنی و پس از پرداخت هزینه های مربوط به خارج از مرز (برابر تعرفه مصوب ) میسر خواهد بود. 
• به درخواستهایی که مفاد مراتب فوق الاشاره در آن لحاظ نشود و یا انجام تقاضا به علت عدم امکان فنی میسر نباشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و در این موارد هیچگونه حقی برای متقاضی متصور نخواهد بود.