Top
کابل فیبر نوری دریایی
تماس بگیرید

کابل فیبر نوری دریایی

  1. یرند: فیبران اروپا
  2. تاییده از موسسه مخابراتی ITU-T اروپا
  3. مناسب جهت کابل کشی فیبر نوری دریایی تا عمق بیشتر از 2000 متر
  4. انعطاف پذیری فوق العاده
  5. مورد استفاده در پروژه های دریایی
  6. ضد جوندگی مطابق آزمایشات گیاهان زیر دریایی
  7. دارایی چندین روکش گالوانیزه