•  
  الف– شرایط قانونی متقاضی تلفن ثابت:
  • سن متقاضی در زمان درخواست تلفن می بایست 18 سال تمام باشد. در صورت ارائه گواهی حکم رشد از دادگاه ، درخواست تلفن قبل از 18 سالگی نیز بلامانع است. 
  • درخواست تلفن برای اشخاص صغیر، مجنون و سفیه توسط قائم مقام قانونی آنان (ولی یا قیم ) امکان پذیر است. 
  • درخواست تلفن توسط وکیل با وکالتنامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی یا سایر مراجع ذیصلاح که مفاد آن ناظر به انجام امور موکل باشد (وکالت کاری ) بلامانع است. 
  • اتباع و مهاجرین خارجی در صورت دارا بودن کارت هویت صادره از استانداری محل سکونت و پروانه اقامت که از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی صادر شده و اعتبار آن به اتمام نرسیده باشد، می توانند تقاضای تلفن نمایند. 
  • تقاضای تلفن به صورت مشاع ممنوع و پذیرفته نخواهد بود.

   

  ب– مدارک لازم جهت ارائه به کارشناس نصب هنگام دایر نمودن تلفن:
  • اشخاص حقیقی 
  - اصل و کپی کارت ملی
  • اشخاص حقوقی 
  - اصل نامه ی معرفی نامه ی شرکت 
  - آگهی ثبت شرکت 
  - آخرین تغییرات اساسنامه ی شرکت
  • اتباع خارجی 
  - اصل و کپی گذرنامه 
  - پروانه کار 
  - مجوز اقامت
   
  ج– شرایط واگذاری تلفن ثابت:
  • تقاضای تلفن به هر تعداد و برای یک یا چند واحد بلامانع است اما نصب و دائری بیش از یک شماره تلفن در یک واحد مسکونی یا تجاری بر اساس نیاز و موافقت شرکت مخابرات و وجود امکانات فنی امکان پذیر خواهد بود. 
  • در صورتیکه نشانی محل نصب متقاضی خارج از مرز تلفنی قرار گرفته باشد ، نصب و برقراری تلفن آن در صورت وجود امکانات فنی و پس از پرداخت هزینه های مربوط به خارج از مرز (برابر تعرفه مصوب ) میسر خواهد بود. 
  • به درخواستهایی که مفاد مراتب فوق الاشاره در آن لحاظ نشود و یا انجام تقاضا به علت عدم امکان فنی میسر نباشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و در این موارد هیچگونه حقی برای متقاضی متصور نخواهد بود.

   

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید