Top

فروش خط تلفن

 • 1

 • فروش خط تلفن

   
  الف– شرایط قانونی متقاضی تلفن ثابت:
  • سن متقاضی در زمان درخواست تلفن می بایست ۱۸ سال تمام باشد. در صورت ارائه گواهی حکم رشد از دادگاه ، درخواست تلفن قبل از ۱۸ سالگی نیز بلامانع است. 
  • درخواست تلفن برای اشخاص صغیر، مجنون و سفیه توسط قائم مقام قانونی آنان (ولی یا قیم ) امکان پذیر است. 
  • درخواست تلفن توسط وکیل با وکالتنامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی یا سایر مراجع ذیصلاح که مفاد آن ناظر به انجام امور موکل باشد (وکالت کاری ) بلامانع است. 
  • اتباع و مهاجرین خارجی در صورت دارا بودن کارت هویت صادره از استانداری محل سکونت و پروانه اقامت که از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی صادر شده و اعتبار آن به اتمام نرسیده باشد، می توانند تقاضای تلفن نمایند. 
  • تقاضای تلفن به صورت مشاع ممنوع و پذیرفته نخواهد بود.

   

  ب– مدارک لازم جهت ارائه به کارشناس نصب هنگام دایر نمودن تلفن:
  • اشخاص حقیقی 
  - اصل و کپی کارت ملی
  • اشخاص حقوقی 
  - اصل نامه ی معرفی نامه ی شرکت 
  - آگهی ثبت شرکت 
  - آخرین تغییرات اساسنامه ی شرکت
  • اتباع خارجی 
  - اصل و کپی گذرنامه 
  - پروانه کار 
  - مجوز اقامت
   
  ج– شرایط واگذاری تلفن ثابت:
  • تقاضای تلفن به هر تعداد و برای یک یا چند واحد بلامانع است اما نصب و دائری بیش از یک شماره تلفن در یک واحد مسکونی یا تجاری بر اساس نیاز و موافقت شرکت مخابرات و وجود امکانات فنی امکان پذیر خواهد بود. 
  • در صورتیکه نشانی محل نصب متقاضی خارج از مرز تلفنی قرار گرفته باشد ، نصب و برقراری تلفن آن در صورت وجود امکانات فنی و پس از پرداخت هزینه های مربوط به خارج از مرز (برابر تعرفه مصوب ) میسر خواهد بود. 
  • به درخواستهایی که مفاد مراتب فوق الاشاره در آن لحاظ نشود و یا انجام تقاضا به علت عدم امکان فنی میسر نباشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و در این موارد هیچگونه حقی برای متقاضی متصور نخواهد بود.

   


  ادامه مطلب